Polityka Prywatności i RODO

Ochrona prywatności naszych Klientów, jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszły w życie 25 maja 2018 roku, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sonnea Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie 44-310, przy ulicy Rybnickiej 158 NIP: 634-283-15-00 REGON: 243679348, KRS: 0000541627
 2. Kontakt dotyczący danych osobowych możliwy jest bezpośrednio w siedzibie Sonnei lub pod adresem e-mail: sonnea@sonnea.at
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit „a” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i w tym zakresie będzie to następowało w celu:
  – dokonywania analiz oraz badań statystycznych, które zapewnią bieżące udoskonalanie usług, służących dopasowaniu treści na stronie internetowej (w zakresie plików cookie).
 4. Gromadzimy tylko te dane, które są dla nas niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, tj: IP, dane na temat połączenia i ruchu na stronie oraz dane zawarte w odpowiednich formularzach.
 5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Odbiorcą danych (podmiotem przetwarzającym) może być podmiot działający na zlecenie Sonnei, tj. podmiot świadczący usługi w zakresie pozycjonowania, świadczący usługi IT w zakresie bezpieczeństwa itp.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom współpracującym, tj. podwykonawcom świadczącym na rzecz Sonnei usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne lub inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W przypadku gromadzenia danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Każdy użytkownik ma prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych i uzyskania informacji w jaki sposób są one przetwarzane,
  – poprawienia danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia,
  – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane zbierane w plikach Cookies są gromadzone automatycznie.
 10. Na stronie zaimplementowane jest narzędzie Google Analytics, analizujące ruch użytkowników na wszystkich podstronach, za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia służą do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny i mogą być udostępniane innym podmiotom do tego upoważnionym.
 11. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Sonnei.