KONTAKT

Porozmawiajmy pod słoneczną pergolą

AGNIESZKA GARDIAN-KWICZALA AGNIESZKA GARDIAN-KWICZALA

T: +48 794 782 402
E: agnieszka.kwiczala@sonnea.at

PRZEMYSŁAW KOWOL

T: +48 732 782 402
E: office@sonnea.at

Specjalista do spraw montażu pergoli PRZEMYSŁAW SKUPIEŃ

Specjalista ds. montażu

SONNEA SP. Z O.O.

RADLIN
ul. Rybnicka 158
44-310 Radlin

NIP: 634-283-15-00
REGON: 243679348

KONTO: Bank Spółdzielczy w Gorzycach
PL 28 8469 0009 0031 7368 2000 0001


Zapytanie ofertowe:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu koniecznym do obsługi zapytania ofertowego. Tym samym informuję że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Polityce Prywatności.